Tydzień Biblijny

Od niedzieli 15 kwietnia rozpoczynamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. Obok zachęta do przeczytania Pisma św. w 1 ROK.

Jak przeczytać Biblię w 1 rok - czytaj (.pdf)