Gazetka 26.11.2023 r. - 03.12.2023 r.

Uroczystość Chrystusa Króla

"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały."

Ewangelia św. Mateusza

Królewska władza

Chrystus Król, Chrystus Pan. Jezus jest Królem WSZECHŚWIATA, ale pierwsze pytanie jest takie: Czy Jezus jest MOIM KRÓLEM? We wszechświecie może On królować, ale czy może królować we mnie? Czy pozwolę na działanie Jezusowej mocy w moim życiu, w mojej codzienności?

Jezus chce dzielić się z nami TĄ WŁADZĄ, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym – WŁADZĄ KRÓLEWSKĄ, która najpełniej objawia się w tym, że umiem POKONAĆ każdą SŁABOŚĆ w sobie. To w KONFESJONALE objawia się pełnia władzy – kiedy odrzucam grzech od siebie, choć wielu z nas patrzy na konfesjonał, jak na utratę godności. To w PRZEBACZENIU objawia się siła, kiedy zło dobrem zwyciężam. POKORA ma w sobie moc, kiedy nie muszę zawsze stawiać na swoim! To CIERPLIWOŚĆ pokonuje wszelkie siły i pociski złego, że nikt, ani nic nie jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi.

Ta władza Jezusa najpełniej objawia się na KRZYŻU! On tam był głodny, spragniony – z krzyża wołał: „Pragnę” (J 19, 28), był przybyszem, bo umiera w Jerozolimie, a pochodził z Galilei, był nagi, bo zdarli z Niego szaty – o tym mówi stacja X drogi krzyżowej, był chory, bo zmasakrowano Jego ciało, doświadczył więzienia, umierając jako zbrodniarz. I właśnie w KRZYŻU objawia się moc Chrystusa – On kocha pomimo!!! Z wszystkiego mogą Go obedrzeć, wszystko zabrać, ale nie odbiorą Mu miłości w sercu, władzy królewskiej, by kochać, przebaczać, być pokornym, cierpliwym.