Gazetka 29.01.2023 r. - 05.02.2023 r.

IV Niedziela zwykła

"A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni"

Ewangelia św. Mateusza

Kazanie

"Błogosławieni..." Święty Tomasz z Akwinu w XIII wieku opracował komentarz do Ewangelii, wybierając wypowiedzi Ojców Kościoła. Zobaczmy, co mówią o Błogosławieństwach: "Tam bowiem zaczyna się błogosławieństwo Boże, gdzie po ludzku sądząc spotykają nas utrapienia" - św. Ambroży. "Błogosławiony ten, kto płacze nad swoimi grzechami. Ale bardziej jeszcze błogosławiony, kto opłakuje grzechy innych. Takimi powinni być wszyscy, którzy nauczają" - św. Jan Złotousty. "Cichymi są ci, którzy ustępują wobec gwałtów i nie sprzeciwiają się złu, lecz zło dobrem zwyciężają" - św. Augustyn. "Głupcy chcieliby zobaczyć Boga zewnętrznymi oczyma, podczas gdy można Go oglądać tylko sercem. Napisano bowiem: Szukajcie Boga w prostocie serca" - św. Augustyn. "Obdarzani są tu błogosławieństwem ci, którzy czynią pokój; najpierw w swoim sercu, następnie wśród skłóconych braci. Cóż bowiem z tego, że łagodzisz innych, jeśli w duszy twojej toczą się wojny między wadami" - św. Hieronim. A świętego Tomasza wspominaliśmy 28 stycznia, więc warto coś z jego nauki przypomnieć.