Historia parafii

Parafia św. Herberta w Wodzisławiu Śl. została erygowana 3 października 1982 r. Historia naszej parafii musi jednak uwzględnić kilka wcześniejszych bardzo ważnych wydarzeń.

24 grudnia 1980 r. biskup diecezjalny Herbert Bednorz przeżywał 30 rocznicę sakry biskupiej. W tym dniu Wojewoda Katowicki wydał zgodę na budowę nowego kościoła w Wodzisławiu Śl. Był to "ukłon" ówczesnych władz w kierunku Księdza Biskupa za to, co zrobił przez te lata dla Śląska.

Budowniczym tego kościoła został księdz Jan Ficek, wikariusz parafii Ducha Św. w Tychach.

Po wyznaczeniu miejsca i wykupieniu ziemi pod kościół została tam postawiona tymczasowa kaplica. Kaplicę i teren pod budowę kościoła poświęcił ksiądz biskup Herbert Bednorz 14 grudnia 1981 r., dzień po wprowadzeniu stanu wojennego.

Wcześniej wierni tego rejonu, szczególnie z os. XXX-lecia, uczestniczyli w niedzielnych mszach odprawianych w kapliczce przy ul. Radlińskiej.

Dnia 6 grudnia 1982 r. ks. Jan Ficek został mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii św. Herberta.

Następne lata historii naszej parafii wiążą się mocno z budową kościoła i budynków towarzyszących.

21 kwietnia 1983 r. rozpoczynają się prace związane z budową kościoła. Najpierw zakładany jest potężny fundament pod najwyższą część kościoła. Potem wznoszone są mury, których zwieńczeniem jest biegnący wokół nich wieniec, na którym spoczywa dach kościoła. Wraz z kościołem wznoszony jest budynek probostwa i budynek katechetyczny.

20 października 1985 r. ksiądz biskup Senior Herbert Bednorz dokonał wmurowania kamienia węgielnego w mury kościoła i poświęcił nowe sale do nauczania religii. Rok 1985 był dla parafii wyjątkowy również ze względu na przeprowadzoną pierwsza wizytację kanoniczną. 16 i 17 listopada parafię wizytował Ksiądz Biskup ordynariusz Damian Zimoń.

Parafia rozwijała się w dość szybkim tempie. Do ul. Radlińskiej, ul. 26 Marca i os. XXX - lecia doszło os. Piastów i os. Dąbrówki. Wierni nie mogli się już pomieścić w tymczasowej kaplicy mimo odprawianych 6 Mszy św. niedzielnych. Za zgodą Księdza Biskupa od 24 grudnia 1989 r. odprawiane były Msze św. niedzielne i świąteczne w nowym, jeszcze nie poświęconym kościele.

Uroczystego poświęcenia nowego kościoła dokonał Ksiądz Biskup Damian Zimoń dnia 15 września 1990 r.

5 - 7 października 1990 r. parafia przeżyła już drugą wizytację kanoniczną. Wizytował Ksiądz Biskup Gerard Bernacki.

Przez kolejne lata w parafii trwały prace nad ubogaceniem i umocnieniem życia religijnego wiernych. Powstawały liczne grupy religijne, organizowane były pielgrzymki, wprowadzano nowe nabożeństwa. Owocem tego były powołania do kapłaństwa i do zakonów żeńskich. W 1991 r. nasza parafia wydała aż 2 kapłanów.

Nowy kościół był przestronny, chociaż jeszcze w bardzo surowym stanie. Stopniowo ubogacano wnętrze kościoła. Posadzka została wyłożona łomem marmurowym, a prezbiterium płytami marmurowymi. Na stropie zamontowano drewnianą boazerię. W oknach pojawiły się witraże, na znacznej powierzchni posadzki nowe ławki, na chórze elektroniczne organy. 9 listopada 1992 r. Ksiądz Arcybiskup Damian poświęcił 3 dzwony: największy o wadze 970 kg nosi imię "Święta Rodzina", średni o wadze 580 kg nosi imię "Św. Barbara", a najmniejszy o wadze 290 kg to "Św. Jan Chrzciciel".

Od 7 do 15 listopada 1992 r. parafia przeżyła pierwsze MISJE ŚWIĘTE. Prowadzone były przez Księży Werbistów.

Kolejną, już trzecią wizytacje kanoniczną przeprowadził Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń od 14 do 15 października 1995 r.

19 lipca 1997 r. parafia przeżyła peregrynację - uroczyste przyjęcie kopii cudownego obrazu MB Częstochowskiej.

W kolejnych latach życia naszej parafii pracowaliśmy nad upiększeniem naszego kościoła. W 1997 r. został ocieplony i otynkowany. W roku następnym te same prace objęły probostwa i budynek katechetyczny.

Od 1 września 1997 r. w naszym budynku katechetycznym znalazło swoją siedzibę Katolickie Liceum Ogólnokształcące założone pod patronatem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

16 marca 1998 r. Ksiądz Arcybiskup dokonał uroczystego wprowadzenia do naszego kościoła RELIKWII ŚW. HERBERTA sprowadzonych z Kolonii.

Od 21 do 28 lutego 1999 r. parafia przeżywała MISJE ŚWIĘTE prowadzone przez Księży Sercanów. Były poświęcone intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czasie PASTERKI 2000 r. została poświęcona ponad 3 metrowa rzeźba św. Herberta znajdująca się w prezbiterium naszego kościoła.