Wybory

Dobiega końca pięcioletnia kadencja parafialnych rad duszpasterskich w Archidiecezji Katowickiej, która obejmowała lata 2017-2022.

W związku z tym abp Wiktor Skworc, przekazując swoje podziękowania „wszystkim, którzy w ostatnim czasie byli ich członkami i w ten sposób utożsamiali się z misją Kościoła we współczesnym świecie”, podpisał dekret zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich na nową kadencje w latach 2022-2027.

Od dziś rozpoczynamy przyjmowanie propozycji kandydatów do Rady. Każdy pełnoletni parafianin może zgłosić dowolną osobę. Przypominamy, że kandydatami na członków Rady mogą być pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych zgodnych z etyką katolicką. Z tyłu kościoła została wystawiona urna (opisana „Wybory do Rady Parafialnej”), do której należy wrzucać karteczki z imionami i nazwiskami wybranych kandydatów. Na zgłoszenia jest czas do następnej niedzieli.