Ekumenizm

Od środy 18.01.2023 r. rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i potrwa do 25 stycznia. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane w tym roku przez Radę Kościołów Minnesoty (USA). Temat: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1- 18.01: Uczcie się postępować dobrze
  • Dzień 2- 19.01: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…
  • Dzień 3- 20.01: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga
  • Dzień 4- 21.01: Oto łzy znękanych
  • Dzień 5- 22.01: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi
  • Dzień 6- 23.01: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście
  • Dzień 7- 24.01: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”
  • Dzień 8- 25.01: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę