Propozycje archidiecezjalnego centrum formacji pastoralnej

Centrum Formacji zaprasza osoby zainteresowane i zaangażowane w parafiach do skorzystania z następujących możliwości pogłębienia chrześcijańskiej formacji intelektualnej w ramach:

 1. VI edycji Szkoły Katechetów Parafialnych/Studium Wiary. Zajęcia rozpoczną się 25 lutego w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach i obejmą cztery semestry (po 120 godzin zajęć każdy).
  - Uczestnictwo w Szkole Katechetów uprawnia do podjęcia zadań katechety parafialnego (uczestnicy „Szkoły” dostarczają rekomendację proboszcza, a po zakończeniu zajęć mogą za zgodą proboszcza uzyskać misję kanoniczną do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);
  - Uczestnictwo w Studium Wiary sprzyja pogłębieniu osobistej formacji intelektualnej i chrześcijańskiej (uczestnicy informują proboszcza, że dla własnego rozwoju podjęli taką formację).
 2. Organizacja i nadzór merytoryczny powyższych zajęć: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej i Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman Buchta i p. Magdalena Jóźwik). Więcej informacji i zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/. Profile na FB: Szkola.katechetow.parafialnych; Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej: Archidiecezjalne-Centrum-Formacji-Pastoralnej-w-Katowicach-103990511109782
 3. Studium Katolickiej Nauki Społecznej. Jest to cykl dziesięciu, dwugodzinnych spotkań o tematyce związanej z współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi w świetle nauczania społecznego Kościoła. Zajęcia odbywać się będą od 1 marca w parafii św. Antoniego w Rybniku we wtorki w godz. 19–21.15. Szczegółowy program i zapisy: http://studiumkns.centrum.katowice.pl/; FB: Studium Katolickiej Nauki Społecznej
 4. Ekumenizmu dla każdego. Jest to cykl dziesięciu, dwugodzinnych spotkań o tematyce związanej z różnymi odłamami chrześcijaństwa, a także z innymi obrządkami Kościoła Katolickiego. Zajęcia będą się odbywać online w czwartki od 3 marca w godz. 19–21.15. Szczegółowy program i zapisy: http://ekumenizm.centrum.katowice.pl/; FB: Ekumenizm dla każdego
 5. Studium myśli Jana Pawła II. Stanowi ono druga część do Studium Katolickiej Nauki Społecznej, to cykl 10 dwugodzinnych spotkań wprowadzających w myśl teologiczną Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem jego pielgrzymek do Ojczyzny. Zajęcia będą się odbywać na Wydziale Teologicznym UŚ w środy, począwszy od 2 marca w godz. 19–21.15. Szczegółowy program i zapisy: www.jp2.centrum.katowice.pl
 6. Cyklu „Śląsk i Historia Kościoła na Śląsku”. Tematyka dziesięciu, dwugodzinnych spotkań wprowadza w historię naszego regionu oraz życia i działalności lokalnej wspólnoty Kościoła. Zajęcia będą się odbywać na Wydziale Teologicznym w środy, począwszy od 2 marca w godz. 19-21.15. Szczegółowy program i zapisy: http://www.kosciolnaslasku.centrum.katowice.pl/
 7. Kursu greki biblijnej od podstaw. Zajęcia będą się odbywać w Centrum Formacji przy ul. M. Skłodowskiej Curie 30/5 w środy, począwszy od 2 marca od godz. 17.30 lub 19.15. Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://centrum.katowice.pl.

Szczegóły nt. płatności za wymienione kursy dostępne są w zakładkach na stronie www Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej.