Gazetka 21.05.2023 r. - 28.05.2023 r.

Uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego

"...w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

Ewangelia św. Mateusza

Idźcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Z wniebowstąpieniem Jezusa zakończyła się Jego ziemska misja. Przed wstąpieniem do nieba Jezus przekazuje swoim uczniom polecenie głoszenia Ewangelii całemu światu. Słowo „idźcie” wskazuje na ruch, działanie, podjęcie inicjatywy, aby dobra nowina o zbawieniu dotarła aż po krańce ziemi. Uczeń Jezusa nie może się zatrzymać, nie może pozostać w bezruchu, ale winien działać i pozyskiwać ludzi dla Boga, dla Ewangelii.

Odtąd zadaniem uczniów Jezusa będzie głoszenie „kerygmatu” – wezwania do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał i przez swoją śmierć na krzyżu wyjednał zbawienie całemu światu.

Głoszenie Ewangelii jest niemożliwe bez pomocy Ducha Świętego. Jak mówi św. Paweł: „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1Kor 12, 3). Dlatego Jezus wstępując do nieba obiecał swoim uczniom zesłanie Ducha Świętego. To Duch Święty uzdolni zalęknionych uczniów do odważnego głoszenia słowa Bożego. To dzięki asystencji Ducha Świętego dobra nowina o zbawieniu dotarła do naszych czasów i do mnie osobiście.