Pielgrzymka mężczyzn do Piekar

Tegoroczna pielgrzymka mężów i młodzieńców do MB Piekarskiej będzie w niedzielę 26 maja. Na pielgrzymkę zapisywać się można w zakrystii lub pod numerem tel. 605 789 803.

Koszt pielgrzymki 40 zł. Dzieci jadące z ojcami mają przejazd darmowy. Wyjazd o godz. 6.00 z przystanku obok SP 10.