Uroczystość Królowej Polski - 3 maja 2023 r.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Porządek Mszy Św.: 6.45, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00.