Zwiastowanie Pańskie

W piątek 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. Tego dnia na Mszy św. o godz. 18.00 będzie można przystąpić do Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Po Mszy św. zapraszamy do krypty na koncert Sabat Mater, zadedykowany Maryi i nienarodzonym dzieciom.