Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - 02.11.2021

Porządek Mszy św.: 7.00; 16.30; 18.00
Czuwanie w int. zmarłych: 19.00