Komunikat z 387. Zebrania Plenarnego KEP

W dniach 5 i 6 października 2020 roku w Łodzi i Pabianicach pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego odbyło się 387. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Archidiecezja łódzka została wybrana na miejsce obrad ze względu na rozpoczynający się w grudniu Jubileusz 100-lecia jej powstania.

Czytaj więcej...

XX Dzień Papieski

11 października, już po raz dwudziesty, będziemy obchodzili Dzień Papieski organizowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. TOTUS TUUS − słowa, które Karol Wojtyła umieścił w swoim biskupim, a potem papieskim herbie − zabrzmią jako hasło XX Dnia Papieskiego. W drugą niedzielę października będziemy kontemplować myśli, dzieła i sylwetkę tego Wielkiego Polaka, którego Opatrzność Boża dała Kościołowi i światu na trudne czasy przełomu.

List na XX Dzień Papieski TOTUS TUUS 2020 - czytaj

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO

Drodzy Diecezjanie!

W dniu dzisiejszym obchodzimy 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, których konflikty i kryzysy humanitarne zmuszają do opuszczania swoich domów i ojczyzny, a w konsekwencji narażają na niepewność, marginalizację i odrzucenie. W duchu chrześcijańskiej miłości chcemy ich wspierać także materialnie, do czego zachęca nas często Papież Franciszek. Takiej pomocy potrzebują dziś szczególnie migranci koczujący w zniszczonych pożarem obozach na greckiej wyspie Lesbos.

Czytaj więcej...

Budujmy więzi!

„Budujmy więzi” – to hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania, który potrwa od 13 do 19 września. Inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego KEP ma być wyrazem troski o dobro młodzieży i dzieci oraz zwracać uwagę na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy.

Czytaj więcej...

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP

do rodziców z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021


Drodzy Rodzice,

W tym roku obchodzimy 30 rocznicę powrotu religii do polskich szkół. Niektórzy z Was uczestniczyli w tych lekcjach, pierwszych po wieloletniej przerwie. Dla rozpoczynających edukację szkolną 1 września 1990 roku religia w szkole stała się czymś naturalnym. Starsi uczniowie z kolei porównywali ją z doświadczeniami katechezy parafialnej, na którą przychodzili wcześniej do tzw. salek katechetycznych.

Czytaj więcej...