Gazetka 04.09.2022 r. - 11.09.2022 r.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

"Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści..."

Ewangelia św. Łukasza

Iść za Jezusem?

Pójście za Jezusem, życie Ewangelią wymaga radykalnego wyboru. Jezus mówi że potrzebna jest "nienawiść ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego". Użyte przez Jezusa słowo "nienawiść" oznacza: "mniej kochać". Miłość ma różne odcienie, adaptacje, barwy i nasilenie. Inaczej kochamy Boga, inaczej siebie, inaczej rodziców, dzieci, przyjaciół, ludzi przypadkowo spotkanych czy wrogów. Jednak "pierwszą miłością" powinien być Jezus, Bóg. Dopiero w Nim możemy kochać wszystkich "właściwie". W Nim miłość może być głęboka, dojrzała, prawdziwa. Więzi ludzkie, jeśli zniewalają i są przeszkodą w drodze do miłości prawdziwej powinny być korygowane; nawet miłość rodziców, dzieci i siebie.

Droga z Jezusem wymaga radykalnych decyzji i cięć. Nie można za Nim iść połowicznie. „Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. Naśladowanie Jezusa wyklucza wszelkie półśrodki, kompromisy, ustępstwa na rzecz wygodnego życia. Wymaga przemiany hierarchii wartości.